Mina mest lyckade akvareller, enligt mitt eget tycke, de gånger jag känt att jag lyckades fånga den stämning, som jag vilade i där ute i vår underbara värld.
christer


Till Bild och Form

Christers akvareller