Maggies textilsida
Till Maggies Keramik.      Till Nattvardskeramik      Till Maggies konst

 

 

Isflak
fritt efter bild
   
Bänken.
Efter oljemålning
   
Urskog.
Efter akvarell från
Fiby urskog, Uppland
   
Väggbonad på Arontorps restaurang, Öland

PDF-fil
   
Efter akvarell från
Starfors, Heby